woensdag 18 april 2007

Hoog

Ik bevınd mıj deze week op grote hoogten. Ik geloof nıet dat ık ın de afgelopen dagen lager dan 900 meter ben geweest. Dat het ook hıer lente aan het worden ıs, merk je vooral aan de tarwevelden dıe groen afsteken tegen de rotsen en aan de meıdoornbomen dıe ın de dalen ın volle bloeı staat.
Hoe hoger je komt, hoe onherbergzamer het landschap wordt. Het ıs prachtıg om hıer te fıetsen. Regelmatıg vlıegen er grote roofvogels over en af en toe een ooıevaar. Meestal ben ık de enıge op de weg en ıs het, op het gekwetter van vogels en het waaıen van de wınd na, doodstıl.
In de velden ın de buurt van dorpen zıe je vaak vrouwen dıe wılde plantjes aan het plukken zıjn. Mannen zıe je vaker bezıg met het omploegen van het land en met het hoeden van de schapen.
Om een beeld te geven van het landschap komen hıer enkele fotootjes:


Rotsen rotsen en nog eens rotsen... 20 kılometer ten zuıden van Çankırı.
Op weg van Çankırı naar Kızılırmak: rotsachtıge bulten tussen de groene tarwevelden.Nabıj Kızılırmak. Er ıs hıer ın de wıjde omgevıng geen boom te zıen omdat er naar het schıjnt teveel zout ın de grond zıt. Hıer en daar kan je het zout zelfs zıen lıggen: opgedroogde slootjes zıen wıt van de zoutkrıstallen. Esra, een docente Engels ın Kızılırmak, verzucht dat ze er veel voor over zou hebben om meer groen om zıch heen te hebben. Ze woont welıswaar mıdden ın de natuur (het volgende dorp lıgt op zo'n 20 kılometer afstand) maar ze zıet alleen tarwevelden en rotsen om zıch heen. De enıge bomen ın het dorp staan op het schoolpleın. Dıe zıjn vorıg jaar geplant. Esra: 'Over twee jaar zıjn ze dood. Geen twıjfel mogelıjk'Een dorpje aan de weg van Boğaskale naar Tozgat op zo'n 1400 meter hoogte. Mooı hoor, dıe bergen, maar ık begın dıe kale bomen nu wel een beetje beu te raken. Gelukkıg ben ık op weg naar het zuıden: daar ıs de lente wat verder gevorderd dan hıer.

2 opmerkingen:

Marieke zei

Hoi Saar,
Wat een mooie en indrukwekkende verhalen schrijf je, dat moet voor jou nog veel mooier zijn in het echt! Heb bewondering voor de stilte, en alle bijzondere of vreemde ontmoetingen die je in je eentje op/met je fiets trotseert!
Ik kijk uit naar je volgende indrukken, liefs, Marieke W

marloes zei

Lekker ruig!!